© 2019 av Spectravision.se

All-Bil & Kaross

Gryt 375

705 94 Örebro

info@abkaross.se

019 23 91 91

 

PLÅTSKADA

 

När du fått en plåtskada skall du kontakta

ditt försäkringsbolag och göra upp om

tillvägagångssättet.

 

Kontakta All-Bil & Kaross för att komma

överens om tid för att titta på din bil och

för reparationsförslag. Du kan fotografera skadan och via mms eller e-post bilägga bilden tillsammans med förfrågan.

 

Är bilen körbar åker du sedan ut till plåtverkstaden för att göra en mer noggrann genomgång. Är bilen inte körbar kan du ringa bilbärgare för transport efter överenskommelse med All-Bil & Kaross om tid.

 

ROSTSKADOR

 

Rostskador är aldrig trevliga, varken på bruksbilar

eller gamla veteranfordon.

 

Kontakta All-Bil & Kaross för att få ett reparationsförslag.

Du kan till att börja med fotografera rostskadan och

via e-post bilägga bilderna tillsammans med förfrågan.

 

Ibland kan skadorna vara mer omfattande än det ser ut vid första anblicken, varför vi alltid måste göra en grundlig undersökning av arbetets omfattning.